España
Foro Porcino

PRENSA 1ER FORO IBÉRCIO DE VACUNO

CONTACTO DE PRENSA:

Aga Comunicación

Silvia Húmera / Silvia Revilla

Tel. + 34 91 630 66 84/ +34 606 84 85 51

agacomunicacion@agacomunicacion.es

Elisabetta Calvi

Responsable de Comunicación del Clúster Zoetis Europa del Sur

elisabetta.calvi@zoetis.com